Usprawnij przepływ informacji w swojej firmie!

Konfigurator systemu Business Zone

Nie sądzisz, że każda współpraca powinna opierać się na sprawnym przepływie informacji? Niezależnie od tego, czy mówimy o współpracy wewnątrz firmy, czy o współpracy pomiędzy firmą, a jej dostawcami. Konfigurator umożliwia tworzenie formularzy na potrzeby komunikacji wewnątrz organizacji i pomiędzy dostawcami. W formularzach można uwzględnić rozmaite pytania w zależności od tego, jakich informacji potrzebujemy. Mogą to być formularze dla pracowników związane np. z danymi personalnymi, urlopami, wyjazdami służbowymi, czy formularze dla dostawców, dzięki którym uzyskamy informacje związane z realizacją danego zlecenia.

Przykładowo, jeżeli firma powierza dostawcy dane wrażliwe, konieczne będzie przygotowanie formularza RODO. Taki formularz można podpiąć pod procesy biznesowe, a dostawca będzie musiał uzupełnić go zawsze, gdy zapytanie ofertowe będzie wiązało się z przetwarzaniem danych wrażliwych.

tworzenie ankiet, formularzy, kwestionariuszy osobowych
Enable Dark Mode